Eric A.png

2015

Eric Andersen

Beskriv hvorfor du er hjemmefikser.

Fortell om et hjemmefikser-prosjekt du er fornøyd med – stort eller lite.

Hvordan skal du feire 40-årsdagen din?

Hva er ditt favorittprodukt i sortimentet vårt?

Har du noen tips til et produkt som du synes burde være i sortimentet vårt?