Julahuset_1985_151112_001.jpg

1985

Det første varehuset ble åpnet i Skara

I det nye selskapet var postordresalget det viktigste. Selskapet innførte en svært aggressiv prissetting, og kundene handlet ikke bare via postordre, men kom også i store flokker til Jultorp. Etter hvert ble det så mange kunder at familien Blank følte behov for å finne et nytt godt sted å drive både postordre- og butikksalg på.

Til å begynne med vurderte de det nærmeste tettstedet, Vara, men valget falt til slutt på Skara. Karl-Johan hadde gått på Katedralskolan i Skara og var imponert over handelsvirksomheten ved Skaraborgs mest trafikkerte kryss, Vilan-krysset ved E20 og vei 49. Karl-Johan ba Lars-Göran om å kontakte Arne Norlander, som eide kjøpesenteret Norlanders, og de kjøpte så en tomt like ved krysset der det første Julavarehuset ble bygd og åpnet.

Julahuset