Produktene

Verktøy, dresser og kanoner. Sortimentet har variert veldig de siste 40 årene, men én ting består – produktene har vært en nøkkelfaktor i Julas suksesshistorie.