Lennart Karlsson

1989

Lennart Karlsson

Lennart er nå adm.dir. for logistikkselskapet Jula Logistics AB. Under forteller han om sin tid i Jula.

Jeg begynte å jobbe i Jula i 1989, og jeg søkte meg dit helt tilfeldig da jeg flyttet til Skara samme år. Jeg ringte rundt til flere forskjellige selskaper og fikk noen tilbud, men bestemte meg for Jula.

Det er flere grunner til at jeg har blitt værende hos Jula, men hovedgrunnen er at jeg har fått sjansen til å prøve ganske mange forskjellige arbeidsoppgaver gjennom alle disse årene. Variasjonen av oppgaver har vært veldig stimulerende. Jeg har vært lagerarbeider, butikkselger (i begynnelsen ble vi satt opp på helgevakter i Julahuset i Skara), postordreansvarlig, sentrallagersjef, innkjøper, produktsjef, innkjøpssjef og logistikksjef.

Det mest spennende jeg har vært med på her i Jula, er oppbyggingen av sentrallageret til slik det er i dag, og da spesielt første gangen i 2005, da vi flyttet hele det gamle sentrallageret. Vi skulle flytte 20 000 paller på fire dager og forandre hele layouten med mange nye IT-løsninger. Det var nødt til å bli ferdig, for på mandagen skulle virksomheten gå som vanlig igjen.

Et annet morsomt minne er også fra starten av 1990-tallet, da lageret vårt besto av en masse containere og telt med lagerplass til ganske mange produkter. Om vinteren var det ikke uvanlig at dagen startet med at man måtte tine låsen for å komme inn i containeren, og så «plukke» blant annet jekker fra Italia som veide mer enn 100 kg. Heldigvis har logistikken utviklet seg siden den gang.